Pyreneerhunden

Pyreneerhunden stammer fra pyreneerfjellene mellom Frankrike og Spania der den har vært kjent siden 1100-tallet. De har blitt brukt i århundrer og ennå blir brukt som vokterhund til sauene. Rasens mentale egenskaper er så og si uendret opp gjennom århundrene.

Pyreneeisk gjeterhund (poil long)

Rasens opprinnelige navn fra Frankrike er Berger des Pyrénées og kalles ofte berger eller pyrre. Bergeren kommer i to varianter den langhårete -Pyreneisk gjeterhund (Poil Long) og den korthårete -Pyreneisk gjeterhund med korthåret hode (Face Rase)

Pyreneeisk gjeterhund (face rase)

Rasens opprinnelige navn fra Frankrike er Berger des Pyrénées og kalles ofte berger eller pyrre. Bergeren kommer i to varianter den langhårete -Pyreneisk gjeterhund (Poil Long) og den korthårete -Pyreneisk gjeterhund med korthåret hode (Face Rase)

Hvem er vi?

Om oss (mal)

Norsk Pyreneerhundklubb (NPHK) ble stiftet i 2. mars 1991, etter å ha gått ut av paraplyorganisasjonen Klubben for Større Selskapshunder, hvor rasen ble medlem i 1976. NPHK er tilknyttet Norsk Kennel Klub gjennom en samarbeidsavtale og avholder generalforsamling årlig, innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen velger hovedstyre. Stemmeberettigede er alle hovedmedlemmer, familiemedlemmer og æresmedlemmer.

Formål

Klubbens formålsparagraf er å bevare rasen ut fra rasestandard, historie og tradisjon. Arbeide for riktig behandling av hunder, og aktiviteter med hund i verdige former. Forbedringer og foredling opp mot standardens krav.

Aktiviteter

Et av klubbens formål er at medlemmene skal ha en kontaktperson i sitt distrikt. Distriktskontaktene kan arrangere turer, sosiale samlinger og temakvelder, slik at rasenes eiere kan møtes og dele interesser og erfaringer.

Medlemsblad

Klubben gir ut et fyldig medlemsblad fire ganger i året. Dette er et åpent forum for medlemmene, og er NPHK’s hovedskrift for fagstoff og informasjon. Medlemmene bidrar også aktivt med bilder og historier.

Klubbens medlemmer mottar også Norsk Kennel Klub’s tidsskrift « Hundesport », gjennom kollektivt medlemskap i Norsk Kennel Klub.

Spesialutstilling

Årets store begivenhet er spesialutstillingen. På denne møtes folk og hunder fra hele landet. Dagen avsluttes med middag og foredrag av dagens dommer.

Klubben arrangerer valpeskue for alle raser, det gjorde de første gang i 1991.

Opplysningssentralen

Formålet for opplysningssentralen er å fungere som et kompetansesenter for avl og rase. Drive avlsrådgiving og valpeformidling.registrere og arkivere alle tilgjengelige opplysninger om rasens individer og bilder av disse.

Opplysningssentralen utgir en årbok som er et oppslagsverk for all aktivitet innen rasen gjennom året.

Opplysningssentralen er også ansvarlig for driften av klubbens bibliotek, som inneholder en samling av internasjonal rase- og hundelitteratur. Biblioteket er tilgjengelig for alle klubbens medlemmer.

Våre tjenester

Klubben

Dette er klubben for 3 franske raser molosseren, vokteren pyreneerhunden og gjeterhundene pyreneisk gjeterhund poil long og face race.

Klubben er til for medlemmene. Styret i klubben består av medlemmer som er valgt inn av andre medlemmer. Det følger regler og lovverk som Norsk kennelklubb har satt opp.

Registeringsskjema gjeterhund

969 01 140975 10 637
Tollhaugvegen 67, 2223 GALTERUD

Registreringsskjema annen hund

969 01 140975 10 637
Tollhaugvegen 67, 2223 GALTERUD