Høring om nytt regelverk for lydighetsprøver

Norsk Kennel Klub har sendt ut nytt regelverk for lydighetsprøver på høring til klubbene.