Info fra Styret

Styrets arbeid 2015 Styret har avholdt 9 styremøter i 2015.