Dommerendring på spesialen 2017!

Da Petra Junehall har måttet melde forfall er ny dommer hentet inn.

Utstillingsresultat 2017 Norsk Dobermann Klub, Telemarkshallen I Bø

15.01.2017 Dommer: Rajic, Branislav 1 møtt Bam-bellas Lady Liberty - SE30715/2015 Exc.