De fleste seriøse pyreneerhundoppdrettere og eiere stiller seg bak klubbens politikk for å utvikle rasen til det bedre. OSP prøver derfor å ha en åpen kommunikasjon med de oppdretterne som samarbeider med klubben om så vel fortrinn som skavanker av større eller mindre karakter hos rasen vår. Gjennom valpeformidleren, som har plass i avlsrådet, kommer du i kontakt med oppdrettere som har oppfylt NPHK’s retningslinjer for formidling av valpekull.

Det å kjøpe valp er en tillitssak. Du som valpekjøper bør stille krav til kvaliteten på avlsdyrene og søsken/familien til disse. Det er viktig med både rasetypisk utseende og gemytt. Selv om du ikke har tenkt å gå på utstilling, betyr ikke det at hunden du kjøper ikke skal holde en høy rasemessig kvalitet. Gjennom å stille krav til kvaliteten hjelper man rasen frem mot sitt mål. RASESTANDARDEN.

Du kan ikke regne med å få kjøpt en valp på dagen. Hvor lenge du må vente er vanskelig å si. Det avhenger av bl.a. om hvor mange tisper som blir parret, hvor mange valper som blir født, kjønnsfordeling på valpene osv. Til syvende og sist er det inntrykket du som kjøper gjør på oppdretteren som avgjør om du slipper til i valpekassa. Prisen OSP anbefaler er for tiden 12.000 kroner.(Jan.2014)

En seriøs oppdretter vil alltid stille høye krav til deg som valpekjøper. Han betror deg en valp som han har gjort sitt beste for å gi alle de egenskaper og helsemessige fortrinn som er mulig. Allikevel er det levende vesener vi har med å gjøre, og ingen kan garantere hva det endelige resultatet vil bli. Du som valpekjøper har et ansvar i å sette deg nøye inn i rasen, og de regler og retningslinjer som raseklubben har utarbeidet både for valpekjøper og oppdretter. Det er ingen grunn for at du som skal ha hunden rundt deg dag og natt i mange år framover, ikke skal sikre deg det beste utgangspunktet som kan skaffes.

LYKKE TIL!