Årets Bragd 2013

Pop årets bragd

OSG har funnet at ekvipasjen Pop med eier Ellen Nordberg Olsen gjennom sitt arbeid som besøkshund viser et samfunnsnytting engasjement som bidrar til å bruke hunden som redskap til glede for syke, eldre og barn. OSG mener at Ellen og Pop fortjener å få tildelt Årets Bragd 2013. Avgjørelsen er tatt av OSG medlemmer Else Justnes og Ellen Alexander

 

Årets Bragd 2012
B-godkjenning i Norske Redningshunder
B-spor%20003
«Ficus»

Eier/Fører: Ghita Fossum

Eier: Ghita Fossum

Oppdretter: Nadine Vincent, Frankrike

OSG gratulerer og ønsker lykke til

videre i utdannelsen!

Osg har funnet at ekvipasjens prestasjoner gjennom B-godkjenning i Norske Redningshunder er så pass omfattende at vi ønsket å gi dem en «Årets Bragd». For å oppnå B-godkjennelse krever det mange timers hardt arbeid over flere år. Norske redningshunder har et omfattende program hvor både hund og fører må vise særdeles gode prestasjoner gjennom både planlegging og søk gjennom ukjent terreng. Det kreves både utholdenhet og konsentrasjon over lang tid. Osg ser også den samfunnsnyttige delen av et slikt arbeid. Fortsetter ekvipasjen med samme fremgang, vil A-godkjenningen ligge i overskuelig fremtid og ekvipasjen vil være på utkallingslisten for ettersøk på barmark.