Poengberegning for utstilling:
Endring vedtatt på GF 14.05.2016

POENGBEREGNING TIL MESTVINNERLISTER

POENGBEREGNING

HER ER TABELLEN OVER HVORDAN POENGENE FORDELES PÅ EN UTSTILLING.

ETTERHVERT SOM RESULTATENE KOMMER INN, BLIR DETTE SATT INN FOR HVER ENKELT HUND.

MEN DETTE ER UOFFISIELLT!!

OG DET ER AVHENGIG AV AT UTSTILLERNE RINGER/SENDER RESULTATENE

ANTALL HUNDER MØTT →

HUNDENS PLASSERING ↓

Poengberegning for utstilling
* Pyreneerhund, Pyreneisk gjeterhund og pyreneisk gjeterhund med korthåret hode stiller med hver sine liste.
* Pyreneerhund: Hannhund, tispe, veteran og oppdretter har vært sin liste

Gjeterhundene: Hannhund og tispe er på samme liste, egen liste for veteran og oppdretter for både Poil Long og Face Rase. Hvis en tispe vinner totalt, får hun tittelen Mestvinnende pyreneisk gjeterhund (m/ korthåret hode), da blir den første hannhunden på lista: Mestvinnende pyreneisk gjeterhund i motsatt kjønn (m/ korthåret hode).

* Totalt antall hunder på den offisielle lista er 10 stk.
* Hunder fra utlandet er automatisk med på lista, da de stiller på norsk jord.
Antall møtt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BIR 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
BIM 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2BHK – 2BTK 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3BHK – 3BTK 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
4BHK – 4BTK 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ck til uplassert hund 1 t.o.m 9 møtt = 12 poeng

Ck til uplassert hund 10 t.o.m 19 = 14 poeng

Ck til uplassert hund 20 t o m 29 = 16 poeng

Ck til uplassert hund 30 og over = 18 poeng

* De 6 beste resultatene på utstillingene i året er tellende
Årets oppdretter i Norge
* Her teller max 4 hunder pr oppdretter, men bare av de som er inne blant de 10 beste på listen.


Poengberegning for ”Årets NPHK-rallylydighetshund” og ”Årets NPHK Rallylydighetsrekrutt”
Godkjent GF 2017

 • Pyreneerhund, Pyreneisk gjeterhund og Pyreneisk gjeterhund m/korthåret hode stiller med felles liste
 • Resultater fra offisielle konkurranser i Norge teller.
 • De 5 beste poengsummene i året er tellende
 • Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å sende inn resultater for sin hund for å være med på listen
 • Dobbeltstevne teller som 2 stevner
 • Utregningen gjelder på tvers av klasser, dvs at ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong
 • Minst to ekvipasjer må konkurrere i Rallylydighet for at Årets NPHK-Rallylydighetshund og Årets rallylydighetsrekrutt skal kåres.
 • Årets rallylydighetsrekrutt kåres blant de ekvipasjene som har sin debut gjeldene år.

Følgende kriterier legges til grunn:

Klasse 1: Prosent av maksimal poengsum 200 x 100 = poengsum
Klasse 2: Prosent av maksimal poengsum 200 x 110 = poengsum
Klasse 3: Prosent av maksimal poengsum 200 x 120 = poengsum
Klasse Elite: Prosent av maksimal poengsum 200 x 130 = poengsum

Regneeksempel:
Start 1, 182 p
182/200 = 0,91
0,91 x 100 = 91

Poengberegning for Årets NPHK-Lydighetshund
Godkjent GF 2014
1 • Pyreneerhund, Pyreneisk gjeterhund og Pyreneisk gjeterhund m/korthåret hode stiller med felles liste.
2 • Resultater fra offisielle konkurranser i Norge teller.
3 • De 5 beste poengsummene på konkurransene i året er tellende.
4 • Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å sende inn resultater for sin hund for å være med på listen
5 • Minst to ekvipasjer må ha konkurrert i lydighet i det aktuelle året uavhengig av klasse for at Årets lydighetshund og Årets lydighetsrekrutt skal kåres.

Resultatet er basert på individuell prestasjon i respektiv klasse.
Det benyttes en faktor for å ta hensyn til den økte vanskelighetsgraden i klassene.
Tildelte poeng i respektiv klasse divideres med høyeste oppnåelige poeng for klassen.
Dette multipliseres så med en gitt faktor for hver klasse.

Lydighetsklasse I: makspoeng 200 x faktor 100
Lydighetsklasse II: makspoeng 200 x faktor 110
Lydighetsklasse III: makspoeng 320 x faktor 120
Lydighetsklasse elite: makspoeng 320 x faktor 130

Regneeksempel:

Start Lp I, 182 p
182/200 = 0,91
0,91 x 100 = 91

Start i Lp III, 262 p
262/320 = 0,82
0,82 x 120 = 98 p’

Poengberegning for Årets Lydighets-rekrutt
Samme resultatberegning som for årets lydighetshund, men rekrutt-hunden kåres blant
hunder som gjorde sin debut i lydighetsringen inneværende år.

Poengberegning ”Årets NPHK agilityhund og Årets NPHK agility nybegynner 
Godkjent GF 2014

Samme poengberegning for Årets NPHK agilityhund og Årets NPHK agility nybegynner.
Årets NPHK agility nybegynner kåres blant hunder som gjorde sin debut i agilityringen inneværende år.

Det deles ut en rosett til Årets NPHK agilityhund og Årets NPHK agility nybegynner uansett størrelse. Det vil si at det ikke er inndeling etter størrelse i disse poengberegningene.

Gjelder i offisielle agility- og hoppkonkurranser i Norge. 5 beste stevner i hver gren er tellende, altså maks 10 stevner.
10 beste ekvipasjer pr stevne får poeng etter følgende skala:

Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å sende inn resultater for sin(e) hunder.

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
1. plass 60 80 100
2. plass 40 60 80
3. plass 30 50 60
4. plass 20 40 50
5. plass 15 30 40
6. plass 10 20 30
7- plass 5 15 20
8. plass 3 10 15
9. plass 2 5 10
10. plass 1 3 5
Bonuspoeng ved feilfritt løp 20 30 40

 

Poengberegning for Årets Brukshund (Pyreneisk gjeterhund (m/korth. Hode))
Godkjent GF 2014

 • Pyreneisk gjeterhund og Pyreneisk gjeterhund med korthåret hode stiller med felles liste.
 • Resultater fra offisielle konkurranser i Norge teller
 • De 5 beste resultatene på konkurransene for året er tellende
 • Årets brukshund kåres blant ekvipasjer i NBF sitt konkurranseprogram
 • Årets brukshund blir kun regnet ut fra medlemmenes innsendte resultater
 • Det må være minst to hunder som har konkurrert for at Årets brukshund skal kåres

 

Poengberegning for ”Årets NPHK-Kreativ lydighetshund” og ”Årets NPHK Kreativ lydighetsrekrutt”
Godkjent GF 2017

 • Pyreneerhund, Pyreneisk gjeterhund og Pyreneisk gjeterhund m/korthåret hode stiller med felles liste.
 • Resultater fra offisielle konkurranser i Norge teller.
 • De 5 beste poengsummene i året er tellende.
 • Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å sende inn resultater for sin hund for å være med på listen.
 • Dobbeltstevne teller som 2 stevner.
 • Utregningen gjelder på tvers av klasser, dvs at ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong. Utregningen gjelder for begge grenene av Kreativ lydighet. Ekvipasjen for poeng for både Freestyle og Heelwork to Music.
 • Minst to ekvipasjer må konkurrere i Kreativ lydighet for at Årets NPHK-Kreativ lydighetshund og Årets NPHK Kreativ lydighetsrekrutt skal kåres.
 • Årets NPHK Kreativ lydighetsrekrutt kåres blant de ekvipasjene som har sin debut gjeldene år.

Følgende kriterier legges til grunn:
Klasse 1: Prosent av maksimal poengsum 30 x 100 = poengsum
Klasse 2: Prosent av maksimal poengsum 30 x 110 = poengsum
Klasse 3: Prosent av maksimal poengsum 30 x 120 = poengsum