1919361_165357071329_2582717_n

Norsk Pyreneerhundklubb (NPHK) ble stiftet i 2. mars 1991, etter å ha gått ut av paraplyorganisasjonen Klubben for Større Selskapshunder, hvor rasen ble medlem i 1976. NPHK er tilknyttet Norsk Kennel Klub gjennom en samarbeidsavtale og avholder generalforsamling årlig, innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen velger hovedstyre. Stemmeberettigede er alle hovedmedlemmer, familiemedlemmer og æresmedlemmer.

 

I 1998 fikk klubben sin første hjemmeside.

 

I 2007 ble to nye raser innlemmet i NPHK; Pyreneisk Gjeterhund og Pyreneisk Gjeterhund med korthåret hode.

 

Formål

Klubbens formålsparagraf er å bevare rasen ut fra rasestandard, historie og tradisjon. Arbeide for riktig behandling av hunder, og aktiviteter med hund i verdige former. Forbedringer og foredling opp mot standardens krav.

 

Aktiviteter

Et av klubbens formål er at medlemmene skal ha en kontaktperson i sitt distrikt. Distriktskontaktene kan arrangere turer, sosiale samlinger og temakvelder, slik at rasenes eiere kan møtes og dele interesser og erfaringer.

 

Medlemsblad

Klubben gir ut et fyldig medlemsblad fire ganger i året. Dette er et åpent forum for medlemmene, og er NPHK’s hovedskrift for fagstoff og informasjon. Medlemmene bidrar også aktivt med bilder og historier.

Klubbens medlemmer mottar også Norsk Kennel Klub’s tidsskrift « Hundesport », gjennom kollektivt medlemskap i Norsk Kennel Klub.

 

Spesialutstilling

Årets store begivenhet er spesialutstillingen. På denne møtes folk og hunder fra hele landet. Dagen avsluttes med middag og foredrag av dagens dommer.

Klubben arrangerer valpeskue for alle raser, det gjorde de første gang i 1991.

 

Opplysningssentralen

Formålet for opplysningssentralen er å fungere som et kompetansesenter for avl og rase. Drive avlsrådgiving og valpeformidling.
registrere og arkivere alle tilgjengelige opplysninger om rasens individer og bilder av disse.

Opplysningssentralen utgir en årbok som er et oppslagsverk for all aktivitet innen rasen gjennom året.

Opplysningssentralen er også ansvarlig for driften av klubbens bibliotek, som inneholder en samling av internasjonal rase- og hundelitteratur. Biblioteket er tilgjengelig for alle klubbens medlemmer.

Klubbens lovverk

Norsk Pyreneerhund Klubb fylte 20 år 2011.
Les historien om klubben her:

NPHK 20 år del1

NPHK 20 år del2

NPHK 20 år del3