07.05.2017

OSG har i løpet av 2016 og første del av 2017 jobbet med NKK for å få til en typevurdering og mulighet for omregistering av gjeterhundene. Nå er dette endelig på plass. Her er retningslinjene for typevurderingen. Skjema vil bli lagt ut så snart det er ferdig utarbeidet i samarbeid med NKK.

Omregistrering av pyreneisk gjeterhund