1.

Formålet for opplysningssentralen er å fungere som et kompetansesenter for avl og rase.

2.

Bidra til bedre forståelse av rasen og riktig behandling og stell av den enkelte hund.

3.

Drive avslrådgivning og valpeformidling.

4.

Formidle informasjon og kunnskap via medlemsbladet og hjemmesiden, og ved behov stå for utgivelse av hefter og brosjyrer.

5.

Bidra til at det arrangeres møter seminarer, kurs eller andre samlinger for pyreneèrhund eiere, – oppdrettere og – dommere.

6.

Påta seg spesielle oppgaver etter ønske fra NPHK v/ styret eller generalforsamling, eller på oppfordring fra enkeltmedlemmer i NPHK.

7.

Registrere og arkivere alle tilgjengelige opplysninger om rasens individ, samt bilder av disse.

8.

Ansvar for utgivelse av årbøker.

9.

Ansvar for at det lages særtrykk av relevante artikler fra medlemsbladet.

10.

Bygge opp og drive medlemsbibliotek.

11.

Stå for salg av hefter, særtrykk og eventuelt bøker, samt formidling av gratis informasjonsmateriell..

12.

Lage årsrapport til styret.

13.

Være behjelpelig å markedsføre NPHK.

14.

Opplysningssentralen utnevnes av påtroppende styre etter generalforsamlingen, og skal bestå av 3-5 medlemmer. Styret velger én leder for OSP, som deltar på styremøter i NPHK. OSP er ansvarlig for avlsrådgivning og valpeformidling.

15.

Avlsrådgivningen og valpeformidlingen har egne retningslinjer. Ut over dette fordeler opplysningssentralen spesifiserte oppgaver blant alle sine medlemmer.

16.

Ved behov står opplysningssentralen fritt til å tilknytte seg flere hjelpere. Disse må være medlemmer i NPHK.

17.

Endringer i retningslinjene for opplysningsarbeidet må godkjennes av generalforsamlingen.

 

Oppdatert 24. august 2011