1.

Valpeformidlingens formål er å formidle kontakt mellom mulige valpekjøpere og oppdrettere som oppfyller kravene til valpeformidling.

2.

Valpeformidlingen har også som oppgave å gi raseinformasjon og markedsføre NPHK.

3.

Notere alle henvendelser fra valpe- eller rase- interesserte, med henblikk på årsrapport.

4.

Opplyse om planlagte og gjennomførte parringer, samt fødte kull. Ikke gi noen som helst kvalitetsvurdering, men henvise til aktuelle innmeldte kull.

5.

Valpeformidler holdes løpende informert av oppdrettere om fødselsdato, antall, kjønnsfordeling og når siste valp i kullet er solgt. Kull strykes automatisk fra valpeformidlers liste når de passerer 3 mnd. alder, dersom ikke oppdretter informerer om at det fremdeles er valper til salgs.

6.

Medlemmer (eiere og oppdrettere) kan melde fra om hunder som skal omplasseres. Valpeformidler noterer eiers navn og adresse, samt elementære opplysninger om hunden, og formidler dette på lik linje med valpeformidling. Omplasseringshunder kan ikke innleveres til valpeformidler.

7.

Valpeformidler lager årsrapport som inngår i årsrapporten fra opplysningssentralen for pyreneèrhund.

8.

Endringer i retningslinjene for valpeformidling må godkjennes av generalforsamlingen.