Veiledning for halvsøskenparring, eller genetisk like tette eller tettere kombinasjoner.

Eks. på slike kombinasjoner: Halvsøsken – Helsøsken – Far /datter – Mor / sønn – og lignende.

En slik kombinasjon bør gjøres med forsiktighet, og etter nøye overveielse og vurdering. Det er av stor viktighet, som ved annen parring, å innhente så mye informasjon som mulig av:

  • de linjene man dobler
  • søsken av foreldredyr
  • evt. tidligere avkom

mht. både positive og negative egenskaper / styrker / svakheter / evt. sykdom / gemytt ( av stor viktighet )

Ved genetisk meget tette kombinasjoner dobler man ikke bare de positive egenskapene man vil forsterke i sitt oppdrett, men også de negative.

Derfor anbefales det at en slik kombinasjon gjøres etter nøye overveielse;

– oppdretter bør kjenne sine linjer godt og ha overveiende god oversikt over de linjene som -dobles – altså har rimelig lang erfaring innen rasen.

– Det frarådes å gjøre på en oppdretters første generasjoner.

Grunnen til å foreta en slik kombinasjon:

– Forsterke / forbedre / beholde / doble et eller flere vesentlig positive trekk / egenskaper man vil oppnå med sitt oppdrett.

En genetisk tett kombinasjon kan være nødvendig for å bevare / forsterke et eller flere rasetypeske trekk;

– Feks. Sterk mentalitet / godt gemytt, rasetypisk hode, sunn anatomi

Slike genetisk tette kombinasjoner bør ikke gjøres for ofte pr. oppdretter, og aldri to ganger på samme hund. Går man for tett på linjene for ofte, risikerer man bla. nedsatt størrelse på hundene, nedsatt fertililet og immunforsvar. Dersom de negative egenskapene er flere enn de positive man helst vil ha, bør man ikke foreta kombinasjonen.

Dersom man velger å foreta en genetisk svært tett kombinasjon, bør man bestrebe seg på å krysse inn ubeslektede linjer, såkalt «outcross», i neste generasjon. Dette for å få inn mer genetisk variasjon, og gjerne da med linjer som har de samme positive egenskapene og rasetypiske styrkene man har doblet ved forrige kull.

Dersom en eller begge foreldredyr har vist tegn til meget svakt / aggressivt / et for rasen utypisk gemytt / adferdsavvik, frarådes dobling/ genetisk meget tett kombinasjon på det sterkeste.

Særlig da Pyreneerhunden i dag primært blir solgt som selskaps- / familiehund.

Av overnevnte grunner, er det derfor av stor betydning å innhente så mye informasjon som mulig om de linjene man dobler / man bør kjenne linjene så godt som mulig.

Det anbefales ikke for en førstegangs oppdretter. Man bør ha hatt en del kull / generasjoner før man evt. foretar en slik kombinasjon, slik at man har så mye kunnskap som mulig om de linjene man dobler, samt kunnskap om rasen.

Helsøskenparring frarådes på det sterkeste!