Berger des Pyrenèes à Face Rase

Berger Des Pyrenèes à poil long

Forsponsor
Forsponsor

Forsponsor

Ny webside er under utarbeidelse, gå til www.norskpyreneerhundklubb.com

Pyreneeisk Gjeterhund (Poil Long)

Rasens opprinnelige navn fra Frankrike er Berger des Pyrénées og kalles ofte berger eller pyrre. Bergeren kommer i to varianter den langhårete -Pyreneisk gjeterhund (Poil Long) og den korthårete -Pyreneisk gjeterhund med korthåret hode (Face Rase). Les mer her

Pyreneerhunden

Pyreneerhunden stammer fra pyreneerfjellene mellom Frankrike og Spania der den har vært kjent siden 1100-tallet. De har blitt brukt i århundrer og ennå blir brukt som vokterhund til sauene. Rasens mentale egenskaper er så og si uendret opp gjennom århundrene. 

Les mer om rasen her

Nedenfor finner du spesialuttrykk brukt om rasen

Les mer ...

Pyreneisk Gjeterhund m/korthåret hode (Face Rase)

Rasens opprinnelige navn fra Frankrike er Berger des Pyrénées og kalles ofte berger eller pyrre. Bergeren kommer i to varianter den langhårete -Pyreneisk gjeterhund (Poil Long) og den korthårete -Pyreneisk gjeterhund med korthåret hode (Face Rase). Les mer her

Om oss

Om klubben

Norsk Pyreneerhund Klubb (NPHK) ble stiftet 2. mars 1991, etter å ha gått ut av paraplyorganisasjonen Klubben for Større Selskapshunder, hvor rasen ble medlem i 1976.  Les mer her

Klubbens historie

Klubbens historie

Norsk Pyreneerhund Klubb fylte 20 år 2011. I den forbindelse fikk medlemsbladet Ann Christin og Gunnar Eri til å skrive en oppsummering av klubbens historie.  Les historien om klubben her:

Del 1: last ned her

Del 2: last ned her

Del 3: last ned her

"Wall of fame"

Store og små begivenheter fra utstilling, agility og andre aktiviteter som du ønsker å dele med oss har vi plass til her

Vi legger her ut et lite utdrag av vinnerne på spesialutstillingen 2021, du kan også finne mange bilder fra utstillingene på klubbens FB-side under arrangementet Spesialutstillingen 2021

Fotograf: Marlene Normann Jensen

Rallyvinnere 2021

Premiebordet bugnet

Rasespesialen 2021 lørdag

Leder av aktivitetskomiteen

Marte H Tøfte ble hedret

Best in Show - Lørdag

Dommer: Maija Heinilä

BIS 1, BIS1 vet, beste Trønderhund

Cubilon's Spencer Splendid

BIS 2

Angeyja's Brandy

BIS 3

Light My Fire Pau

BIR og BIM Lørdag

BIR og BIM PY

BIR: Cubilon's Spencer Splendid

BIM: Sætra's Karma

BIR og BIM PL

BIR: Angeyja's Brandy

BIM: Entre Nous Tormaline Noire

BIR og BIM FR

BIR: Light My Fire Pau

BIM: Light My Fire Daston

Bir og Bim junior - Lørdag

BIR junior FR

Kif-kif Bleu Petit Norvègien

BIR og Bim junior PL

BIR junior: Angeyja's Caramel Au Beurre

BIM Junior: Angryja's Chagall

BIR junior PY

Sætra's Oxana

Bir og Bim valp - Lørdag

BIS oppdretter

Kennel Angeyja's

BIR og BIM valp

Bir valp: Vollapyntens Estra

Bim valp: ViSkaly's See You Later Vaccinator

BIR valp PL

Bir valp: Black Regency Royal Edition

Info fra styret

Rasespesialen 2021 - Jubileumsutsstilling NPHK 30 år

Gå ikke glipp av rasespesialen 2021 - som finner sted på Vestby Hyttepark den 17. - 19. 09. 2021.  

Dobbelutstilling med 2 storcert

Du får alle opplysninger om dobbelutstillingen her: 

For opplysninger om overnatting

Pyreneerhundspesialens historie

Ann Christin Eri har gjort en kjempejobb for klubben, og samlet resultater og bilder fra spesialer fra 1979-1990.  Dette dokumentet deler vi gjerne med alle interesserte og kan lastes ned her.

Hilsen styret

Informasjon fra styret vedr. "Corona-situasjonen"

Informasjon i forbindelse med Spesialen 2020,  Årsmøtet 2020 og  Årbøker for 2019 kan du lese mer om i denne link 

Nyheter

Klubbeffekter

Var du ikke på spesialen i år og hadde sjansen til å vinne eller kjøpe våre flotte klubbeffekter?  Nå får du sjansen her via denne linken

Fullcertordningen - fritak

På generalforsamlingen 19.05.18 fremmet styret forslag om at rasene skal gå tilbake til den gamle certordningen og dermed søke fritak for fullcertordning hos NKK. Dette ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer (+5 blanke).

*Retningslinjene knyttet til dispensasjon kan du lese her

*Listen over raser som har vedtatt fritak kan du finne her

Krav om kjent HD-status i NKK

På generalforsamlingen 19.05.18 fremmet OSG forslag om at det skal være kjent HD-status på gjeterhundene for å få registrert kull i NKK.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og søknad ble sendt sunnhetsutvalget i NKK. Dette trådde i kraft fra 01.07.2019

Årsmøte for 2020

Årsmøte  for 2020 avholdes digitalt via Teams;     *28.04.2021  kl. 19.00*

Årsdokumenter blir sendt ut til alle medlemmer på mail innen 14.04.21

Forslag på kandidater til styret kan sendes valgkomiteen innen 24.03.21:

kennel.cubilon@mail.1.gmail.com.co    og    post@mail.1.kennelsetra.org.co 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet kan sendes styret innen 31.03.21:

rmyrmellom61@mail.1.gmail.com.co

01.03.21/Styret

Bli medlem!

Hvis du ikke er medlem i en hundeklubb fra før må du melde deg inn som nytt medlem via NKK eller kontakte oss - så hjelper vi deg gjerne med registreringen. 

Dersom du allerede er medlem i en hundeklubb må du endre ditt medlemskap via min side i NKK og legge til Norsk Pyreneerhundklubb som medlemsklubb. 

Medlem - vervet av oppdretter:

Nye medlemmer som blir innmeldt/vervet av oppdretter har gratis medlemsavgift i NPHK det inneværende året og betaler evnt. bare NKK-avgift. (Dersom du er medlem av andre hundeklubber som er tilknyttet NKK, blir du heller ikke belastet for NKK-avgift på nytt). Be din oppdretter om å melde deg inn i klubben

Medlemsfordeler:

Alle resultater og begivenheter blir samlet i en årbok for Py og en for Berger.  Som medlem får du kjøpe denne for kr. 100,- + porto kr. 75,-  (1 bok pr. medlemshusstand). (Pris for andre er kr. 150,-) + porto kr. 75,-

Hvert år blir det kåret  klubbvinnende hunder i forskjellige kategorier/aktiviteter og utstilling blant klubbens medlemmer. Alles resultater kommer med i årbok, men kun medlemmer kommer med på NPHK's mestvinnerlister.

 Klubben spanderer  eventuelle rosetter til medlemmer for de første plasseringene.  For plasseringer lenger ned på listene har man mulighet til å kjøpe rosett for kr. 75,-  (Ikke-medlemmer har også mulighet til å kjøpe rosetter for kr. 75,- dersom de blir forhåndsbestilt i god tid før spesialen)

Tegnekonkurranse for våre medlemmer!

Vi har ønske om å få laget klær/effekter med klubbens logo brodert på.

Nå viser det seg at klubbens logo er lite egnet til å lage broderi av, så vi må prøve å få laget om logoen til fortrinnsvis strektegning(er) der motivet (rasene) kommer godt frem. (Klubbens navn skal ikke være med i tegningen).  Gjerne hver rase tegnet hver for seg.

Vi tror det finnes flere flinke "kunstnere" i klubben og utlyser derfor en tegnekonkurranse.  (Det er lov å sende inn forslag for 1 eller flere av rasene)

Vinneren får, foruten "heder, ære og omtale"; 1 produkt med brodert logo

Vi håper du vil være med å bidra, og sende dine forslag til:             rmyrmellom61@mail.1.gmail.com.co

Forhåpenligvis kan vi utrope en eller flere vinnere innen 1.mai 2019

Komitèer

Opplysningssentralen for gjeterhunder (OSG)

OSG har mange oppgaver for gjeterhundene i klubben; så som utgivelse av årbok, påse at de som ønsker valpeformidling gjennom klubben oppfyller retningslinjer for avl, innsamling av resultater fra utstilling og stevner, utarbeidelse av mestvinnerlister, årets hunder osv. 

Les mer ...

Opplysningssentralen for Pyreneerhund (OSP)

OSP har mange oppgaver for pyreneerhund i klubben; så som utgivelse av årbok, påse at de som ønsker valpeformidling gjennom klubben oppfyller retningslinjer for avl, innsamling av resultater fra utstilling og stevner, utarbeidelse av mestvinnerlister, årets hunder osv.

Aktivitetskomiteen

Aktivitetskomiteen gjennomfører bl.a. årets spesialutstilling

Komiteen består av:

Marte Tøfte

Kristin Skaare

Lisbeth Roos

Opplysningssentralen for Pyreneèrhund (OSP)

OSP har mange oppgaver for pyreneerhund i klubben; så som utgivelse av årbok, påse at de som ønsker valpeformidling gjennom klubben oppfyller retningslinjer for avl, innsamling av resultater fra utstilling og stevner, utarbeidelse av mestvinnerlister, årets hunder osv. Komiteèn består av:

 • Hilde Aune Tlf. 407 65026 kennel.cubilon@mail.1.gmail.com.co
 • Trude Tøndevold Jønland Tlf. 93040523 trude_83@mail.1.hotmail.com.co

Valpekull / omplasseringer/oppdrettere

Velkommen til Norsk Pyreneerhund Klubb’s valpeformidling. Alle medlemmer av NPHK kan hvis kullet er innmeldt og oppfyller klubbens krav om valpeformidling, få dette presentert på denne siden. 

Aktive oppdrettere av Pyrenèerhund:

(Oppdretterlisten er satt opp med utgangpunkt i oppdrettere som har vært aktive de siste 4-5 år.  Dersom du er medlem av klubben, aktiv oppdretter og mener deg berettiget  å stå på oppdretterlisten - send en melding til hildaun@mail.1.hotmail.com.co)

 • Kennel Alta Colina, 3330 Skotselv - tlf: 47247496 - mail: beate.konstad@mail.1.fmcti.com.co
 • Kennel Bam-Bellas, Hagfors SEK - tlf: 004656322116 - mail: julie.henriksson@mail.1.spray.se.co
 • Kennel Cubilon, 7228 Kvål - tlf.: 40765026 - mail: kennel.cubilon@mail.1.gmail.com.co
 • Kennel Fjordvokteren, 4536 Bjelland - tlf.. 41604023 - mail: kizan@mail.1.start.no.co
 • Kennel Joli Jaunter, 3277 Steinsholt - tlf.: 94526127 - mail: ihaukeli@mail.1.gmail.com.co
 • Kennel Kilago, 4230 Sand - tlf.: 92445223 - mail; gina@mail.1.kilago.no.co
 • Kennel Lhaxy, 2410 Hernes - tlf: 98051813 - mail: julgras5@mail.1.frisurf.no.co
 • Raghild Myrmellom, 5107 Salhus - tlf.: 40610853 - mail: rmyrmellom61@mail.1.gmail.com.co
 • Heidi Strømø, 5533 Haugesund - tlf.: 47287037 - mail: heidi.stromo@mail.1.hotmail.com.co
 • Kennel Strøndafjorden, 2900 Fagernes - tlf.: 97127910 - mail: nyvivi@mail.1.online.no.co
 • Kennel Sætra, 2233 Austmarka - tlf.: 46775845 - mail: post@mail.1.kennelsetra.org.co
 • Kennel Vollapynten, 7316 Lensvika - tlf; 91588381/90627771 - mail; lorent64@mail.1.hotmail.com.co

Vurderer du å kjøpe en Pyreneervalp?  

Les mer her

Her finner du kommende kull:

Valper født 31.01.21

hos Kennel Vollapynten

4 hanner og 2 tisper

Flere opplysninger finner du her

Parring foretatt 06.04.2021

Mellom: 

NO SE DK CH Possession de Joli Jaunter og Symfonie van Merode Xenakis

hos Kennel de Joli Jaunter

For mer opplysninger, kontakt:

Laila Haukeli

Tlf.: 94526127

FB: kennel de Joli Jaunter

email: LHaukeli@mail.1.gmail.com.co

Omplasseringer

********************************

********************************

********************************

Opplysningssentralen for Gjeterhunder (OSG)

OSG har mange oppgaver for gjeterhundrasene i klubben; så som utgivelse av årbok, påse at de som ønsker valpeformidling gjennom klubben oppfyller retningslinjer for avl, innsamling av resultater fra utstilling og stevner, utarbeidelse av mestvinnerlister, årets hunder osv. Komiteèn består av:

 • Marte Tøfte                    Tlf. 922 67013      marte.tofte@mail.1.gmail.com.co
 • Hilde Gramstad            Tlf. 936 27797     hilde_gramstad@mail.1.msn.com.co

Valpekull / omplasseringer/oppdrettere

Velkommen til Norsk Pyreneerhund Klubb’s valpeformidling. Alle medlemmer av NPHK kan hvis kullet er innmeldt og oppfyller klubbens krav om valpeformidling, få dette presentert på denne siden.

Oppdretterlistene er satt opp med utgangspunkt i oppdrettere som har hatt kull de siste 4-5 år. Dersom du er medlem av klubben og ønsker å stå på oppdretterlistene - send en melding til gro@mail.1.hakadalgolf.no.co

Oppdrettere av Poil Long (langhår):

 • Kennel Black Regency, 5537 Haugesund - tlf.: 93627797
 • Kennel Angeyja's, 2740 Roa - tlf.: 95708329
 • Kennel Hob-Nob's, Rimbo - Sverige - tlf. +46 704715399

Oppdrettere av Face Rase (korthåret hode):

 • Kennel Bergfruen's, 4015 Stavanger - tlf.: 92630713
 • Kennel Petit Norvègien, 1684 Vesterøy - tlf.: 95066083
 • Kennel Obratali, 1433 Ås - tlf.: 90620307
 • Kennel Hakrielli, 3243 Kodal  - tlf.: 928457180

Her finner du skjema for innmelding av planlagt,  kommende og fødte valpekull

Link til valpeformidlingssiden finner du også her:

Poil Long - kull januar 2021

Poil Long valper født 08.01.21, 

4 hanner og 2 tisper hos:

Kennel Black Regency i Haugesund

Du kan lese mer her

Poil Long - kull desember 2020

Poil Long valper født 01.12.2020, 

3 tisper og 1 hann, hos: 

Kennel Angeyja's på Roa

Alle valper solgt!

Les mer her

Face Rase-valper ventes

Face Rase-valper ventes i juli/august 2021 hos

Kennel Petit Norvègien på Hvaler

Mer opplysninger finner du her 

***

Valpeformidling-/omplassering

Trykk på logoen/bildet, og du får en samlet oversikt over kommende kull 

Anleggstest for gjeterhunder

Vi har nå åpnet for registrering av bestått anleggstest for gjeting

Skjema for utfylling når test er bestått finner du her

Oversikt over hunder som har bestått testen finner du her

(Oversikten blir oppdatert løpende når restultatene kommer inn)

Skjema/oversikt ligger også under OSG/dokumenter for nedlasting

Barn Hunt

Har du hørt om aktiviteten "Barn hunt"?  

Du kan lese mer om dette her

Utstillingsresultater

Resultater og kritikker blir hentet ut fra NKK's dogweb.  Dersom du ønsker at resultater fra uoffisielle show skal med, må du sende inn resultater fra disse.  Fint også med opplysninger om eventuelle plasseringer i grupper og finaler

Send oss også gjerne bilder!

Utstillingsresultater Berger

Utstillingsresultater Berger:

Utstillingsresultater Pyreneerhund

Utstillingsresultater Pyreneerhund:

Årets hunder i NPHK 2019

Årslister

 • Årets NPHK Agilityhund 2019: Real Scoops Kisen 
 • Årets NPHK Nybegynner Agilityhund 2019: Jomgarden's Frolic
 • Årets NPHK Rallylydighetshund 2019: O-Bra-Tali's Non-Stop Xena av Gnizt 
 • Årets NPHK Rallylydighetsrekrutt 2019: Zerberus com Wunderhorn
 • Årets NPHK lydighetshund 2019: Zerberus vom Wunderhorn
 • Årets NPHK Lydighetsrekrutt 2019: Zerberus com Wunderhorn
 • Årets mestvinnende utstilling Pyreneer hannhund 2019: Alta Colina's Nirvana
 • Årets mestvinnende utstilling Pyreneer tispe 2019: Possession De Joli Jaunter
 • Årets mestvinnende veteran Pyreneer 2019: Cubilon's Preben Present
 • Årets mestvinnende utstilling Poil Long 2019: Angeyjas Brandy
 • Årets mestvinnende utstilling Bim Poil Long 2019: Hob-Nob's Milles Fleur
 • Årets mestvinnende utstilling veteran Poil Long 2019: Hob-Nob's Quidam
 • Årets oppdretter utstilling Poil Long 2019: Kennel Angeyja's
 • Årets mestvinnende utstilling Face Rase 2019: O-Bra-Tali's Twix Zelda av Gnizt
 • Årets mestvinnende utstilling motsatt kjønn Face Rase 2019: Zerberus com Wunderhorn
 • Årets mestvinnende utstilling veteran Face Rase 2019: Gnizt De  La Vie Pastorale 
 • Årets oppdretter utstilling Face Rase 2019: Kennel O-Bra-Tali

Aktiviteter/hundesport - årets NPHK-hunder

Liste over NPHK-hunder 2018 i alle hundesporter finner du samlet her

Resultater tidligere år:

Rallylydighet/lydighet:

2015

2016

2017

Agility:

2015

2016

2017

Lydighet:

2015

2016

Utstilling - mestvinnende Gjeterhund

-  2013

* Poil Long

* Face Rase

-  2014

* Poil Long

* Face Rase

-  2015

* Poil Long

* Face Rase

-  2016

* Poil Long

* Face Rase

-  2017  

* Poil Long

* Face Rase

-  2018 (oppdatert 04.04.19)

* Poil Long

* Face Race

- 2019

* Poil Long og Face Rase

********************************

Linker

Her finner du linker til noen relevante web-sider for våre raser.        Tips oss gjerne om fler